Gifta sig i Italien!

Frågorna hopar sig: Är det legalt att gifta sig i Italien? Räknas man som gift i Sverige? Vad kostar det att gifta sig i Italien? Vad behövs för att allt ska vara på riktigt? Vem kontaktar man för att gifta sig utomlands?


Om detta är er dröm så måste ni förverkliga den! Här nedan reder jag ut vad som krävs av er.


Vilka alternativ finns det för vigsel i Italien?


Så här skriver Sweden Aboad om vigsel i Italien: "I Italien ingås äktenskap antingen inför italiensk borgerlig myndighet eller inför kyrklig instans. Partnerskap "unione civile" kan endast ske inför borgerlig myndighet. Med kyrklig instans avses i första hand katolska kyrkan men även vissa andra trossamfund har vigselrätt. För katolsk vigsel krävs att åtminstone ena parten är katolsk trosbekännare. Om ena eller båda parterna inte är folkbokförda i Italien krävs även att föregående borgerlig vigsel ägt rum.

Både vid borgerlig och kyrklig vigsel i Italien måste en hindersprövning äga rum, dvs. det måste utredas om eventuella hinder mot äktenskapet föreligger. Svenska myndigheter prövar endast den svenska parten, den utländska parten ansvarar själv för att presentera nödvändiga dokument för den italienska myndigheten där vigseln skall äga rum."


Var kan vi gifta oss i Italien?

 1. Svenska kyrkan i Rom eller Svenska ambassaden i Rom kan INTE viga er.
 2. Ett alternativ är en borgerlig vigsel i Sverige innan och få en kyrklig välsignelse i Rom eller andra platser. Välsignelsen kan utformas så den liknar en vigsel.
 3. Katolska kyrkan kan viga er (minst en av er måste vara katolik).
 4. Italiensk myndighet kan viga er (borgeligt).
 5. Annat kyrkosamfund kan viga er, fråga ert samfund.


Vad behövs för kyrklig välsignelse?

För en kyrklig välsignelse behöver ni endast ha med er vigselbevis från den borgerliga vigseln i Sverige samt en blankett för välsignelse av kyrkligt bröllop, den kan ni få i er församling. Kontakta Svenska kyrkan i Rom för mer precis information.

Ni kan också gifta er på både Landvetter och Arlanda flygplats precis innan avresa. (Länkar innehåller kostnad och annan viktig information! )


En kyrklig välsignelse i Svenska kyrkan i Rom kostar €900. Detta beror på att kyrkan betalar för sina egna utgifter i utlandet. Kontakta dem direkt för mer information


Gifta sig i italiensk kyrka

Detta behövs för att gifta sig i Italiensk kyrka:

 1. Hindersprövning skatteverkets hemsida måste alltid göras. Den gäller i 4 månader och skickas tillsammans med Vigselintyg till er.
 2. Vigselintyg fylls i av den som vigt er
 3. Äktenskapscertifikat ”certificato di capacità matrimoniale” med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga V (svenska & italienska). Utfärdas av Skatteverket.
 4. Personbevis innehållande information om dina föräldrars namn, med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga I (svenska & italienska). Utfärdas av Skatteverket.
 5. Pass / Nationellt ID-kort
 6. En av er måste tillhöra kyrkan.

Kontakta ert trossamfund för att höra om det går att vigas i Italien.


Gifta sig på utländsk myndighet i Rom


För att gifta dig eller registrera partnerskap behöver du uppvisa följande inför italiensk vigselförrättare:

 1. Hindersprövning skatteverkets hemsida måste alltid göras. Den gäller i 4 månader och skickas tillsammans med Vigselintyg till er.
 2. Vigselintyg Fylls i av den som vigt er
 3. Äktenskapscertifikat ”certificato di capacità matrimoniale” med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga V (svenska & italienska). Utfärdas av Skatteverket.
 4. Personbevis innehållande information om dina föräldrars namn, med tillhörande tvåspråkig EU-bilaga I (svenska & italienska). Utfärdas av Skatteverket.
 5. Pass / Nationellt ID-kort

Ni kan gifta er i de flesta sk "Town Halls" alltså kommunhus i Italien. Priserna varierar från €300 till €5000.