Header

Vad jag vill göra

november 21st, 2010 | Posted by Lajke in Allmänt

När jag blir stor. :) Tänke skriva ner här vilka utbildningar jag vill gå, vad man kan bli och vad man måste ha för poäng på högskoleprovet för att komma in. :)

Här är de som jag vet just nu:

Läkarprogrammet
Var:
- Göteborgs Universitet
- Karolinska Institutet (Stockholm)
- Linköpings Universitet
- Lunds Universitet
- Umeå Universitet
- Uppsala Universitet
Vad blir man: Läkare
Vad behöver man: Runt 1.8-1.9 på HP.
Behörighet:  Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy B, Ke B och Ma D (områdesbehörighet 13).
Vad jag tycker är intressant: Jobba med människor, är intresserad/fascinerad av hur människokroppen fungerar och jag älskar att hjälpa människor. Tror jag skulle trivas med att gå till jobbet varje dag.

Veterinärprogrammet
Var: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, i Uppsala)
Vad blir man: Veterinär.
Vad behöver man: 1.8 på HP
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy B, Ke B och Ma D (områdesbehörighet 13).
Vad jag tycker är intressant: Jag har alltid älskat djur och jag är intresserad av medicin – jag menar det finns knappast ett bättre yrke!

Biomedicinska analytikerprogrammet
Var:
- Göteborgs universitet
- Högskolan i Jönköping
- Karolinska institutet
- Linnéuniversitetet i Kalmar
- Malmö Högskola
- Umeå universitet
- Uppsala universitet
- Örebro universitet
Vad blir man: arbetar på sjukhuslaboratorier, du kan även arbeta inom klinisk fysiologi, neurofysiologi och hjärt-lungvård med att självständigt utföra fysiologiska och nuklearmedicinska undersökningar på patienter.
Vad behöver man: Allt från 0.1 till 0.9 på HP.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy A, Ke B och Ma C (områdesbehörighet 12).
Vad jag tycker är intressant: Jobba med medicin, fortfarande. Laborera och sånt. :)

Kriminologiprogrammet
Var:
- Malmö Högskola
- Lunds universitet
- Mittuniversitet i Sundsvall
Vad blir man: t.ex. utvärderingsarbete, analyser och riskbedömningar för våld
Vad behöver man:  1.0-1.3 på HP 
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Sh A, Ma A, En A
Vad jag tycker är intressant: Hallååå NCIS, CSI, etc. ;) Nej men seriöst, tycker kriminalitet är intressant och varför personer gör som dem gör.

Flygtrafik och logistik
Var: Linköpings universitet
Vad blir man: Flygledare, dirigerar flygplan.
Vad behöver man: 1.4 på HP
Behörighet: EnB minst VG, MaC minst VG eller MaC+MaD minst G, SvB minst VG, ShA, NaA, ReA minst G.  + Fullt frisk, Synskärpa på vardera ögat med eller utan korrektion minst 0,7. Brytningsfel får ej överstiga + 5  / -6 dioptrier i någon meridian. Normalt färgseende, normal hörsel.
Vad jag tycker är intressant: Flygplan. :D

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

One Response